MAGNUM MACHINE SHOP
magnummachine.ca
IMG_0024.JPGIMG_1380.JPGIMG_4136.JPGIMG_3315.JPG

181 BRIAR AVE

KAMLOOPS, BC V2B 1C2

PH: 250-376-1186  FAX: 250-376-1821

 

EMAIL: magnummachine@shaw.ca